NAŠE ŘEŠENÍ A NÁŠ PRODUKT

Naším cílem je přispět k novým cirkulárním řešením, která jsou z odpadů schopna vytvářet nové potravní zdroje a přispívat k ochraně přírody a planety, snížení u trpení zvířat ve velkochovech a to vše výrobou vysoce kvalitního a nutričně bohatého produktu.

náš produkt

Naším produktem je mouka z larev potemníka, ze které je možní připravovat nejrůznější další pokrmy či ho přidávat do jídel jako pochutinu.

Sada receptů a kuchařek

Našim zákazníků nabízíme sadu receptů a kuchařek pro přípravu jak tradičních, tak i exotických jídel s příměsí mouky z larev potemníka, které přinášejí nové chutě. Vyvinuli jsme recept z exotického koření, která u nás nejsou příliš známá, abychom našim zákazníků zprostředkovali nevšední gastronomické požitky.

zdravotní přínosy

Mouka z larev z potemníka obsahuje vysoké procentu proteinů, vitamíny a zdraví prospěšné látky. Má příznivý vliv na nárůst svalové hmoty, na zdravé hubnutí a shazování nepotřebných tuků. V neposlední řadě larvy potemníka obsahují tzv. antimikrobiální peptidy, které mají antimikrobiální, hojivé a anti-diabetické účinky. Ty jsou koncentrovány v oleji, vylisovaném z larev, tento olej také dodáváme.

NAŠE ŘEŠENÍ

Naše firma Black Food Market reaguje na poptávku v celé společnosti, která se týká nových zdrojů proteinů, náhrady masa z důvodu šetření zemědělské půdy, vodních zdrojů a pohodlí zvířat.

Larvy potemníka moučného jsou schopné přeměňovat organické odpady na živou hmotu, je možné z nich dále vytvářet potraviny a krmiva. Vedlejším produktem je organické hnojivo frass, což jsou exkrementy larev. Toto šetří přírodu, vodní zdroje, původní ekosystémy a biodiverzitu, která kvůli spotřebě hmyzu není pod tlakem na stále nové a nové prostory pro zemědělskou půdu.

V neposlední řadě pěstování a spotřeba hmyzu také šetří energii, paliva a produkci CO2. V budoucnu by mohl hmyz likvidovat biologicky rozložitelný odpad, který produkují domácnosti a města a také průmyslové organické odpady.

Recepty a tipy

Z BLOGU

Přečtěte si naše články a příspěvky.